De NNLV is een vereniging van liefhebbers en eigenaren van oude militaire voertuigen in het Noorden van het land. Hieronder vallen de volgende provincien Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland en Noord Holland

De contributie bedraagt voor leden en donateurs € 15,00. Uw kunt dit overmaken op IBAN: NL79RABO0150534388 ---- BIC : RABONL2U t.n.v. NNLV met vermelding van uw naam. Zodra de contributie is ontvangen krijgt u uw inlog permissie voor het leden gedeelte.

Leden en donateurs die zich bij aanvang van het lidmaatschap na 30 september van enig verenigingsjaar aanmelden zijn geen contributie verschuldigd tot aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Opzegging lidmaatschap 1 maand voor einde van het betreffende kalenderjaar, opzeggingen kunnen zowel schriftelijk als per email.

Voor dat u verder gaat lees eerst de Algemene verordening gegevensbescherming "AVG" even door.