De NNLV is opgericht voor en door liefhebbers en eigenaren van oude militaire voertuigen in het Noorden van het land.


Als vereniging houdt de NNLV zich bezig met oude militaire voertuigen. Onze leden zijn allemaal enthousiaste deelnemers aan de “groene hobby” en zijn geen fanatieke militairen. De gezamenlijke interesse voor de voertuigen en het gebruiken daarvan staan centraal. Alle voertuigen zijn particulier bezit en worden door de leden veelal zelf gerestaureerd en onderhouden. Hoewel de originaliteit voor bepaalde activiteiten soms van belang is, worden er bij de eerste aanmelding bij de NNLV geen eisen gesteld aan de herkomst, leeftijd, de originaliteit en aan het merk van de voertuigen. Wel dienen de voertuigen zoveel mogelijk in gepaste militaire uitvoering te zijn. De uitrusting van de voertuigen kan en mag van verschillende niveaus zijn.


Het is de bedoeling van de NNLV om gezamenlijke activiteiten te ondernemen op het gebied van het verzamelen, restaureren/onderhouden en gebruiken van oude militaire voertuigen en een omgeving te creëren om gemakkelijk contact te kunnen leggen met liefhebbers van deze voertuigen in het Noorden van Nederland.


De NNLV tracht dit te bereiken door:

Het faciliteren van een omgeving waar liefhebbers van oude militaire voertuigen gemakkelijk contacten kunnen leggen en waarbij ze zich kunnen laten aanmoedigen, stimuleren en adviseren bij werkzaamheden aan de voertuigen en het gebruiken daarvan.
Het houden van bijeenkomsten en tourritten waarbij de voertuigen centraal staan.
Het verlenen van medewerking aan optochten en/of evenementen, welke door derden georganiseerd zijn, om het publiek de voertuigen te tonen.
Het rondsturen van een nieuwsbrief, betreffende activiteiten en evenementen die in verband staan met de doelstelling
Het onderhouden van contacten en met gelijkgerichte verenigingen, die de hiervoor vermelde doelstelling onderschrijven.
Verder alles wat kan bijdragen tot het gestelde doel.

 

:: Noord Nederlandse Leger Voertuigen ::